De Vreedzame School

Omschrijving

De Vreedzame School is een populaire werkwijze rond het vormen van een positief klimaat op school. Meer dan 1000 basisscholen werken met dit programma.

Bij deze schoolbrede aanpak staat conflictoplossing centraal. Leerlingen spelen hierin een cruciale rol. Zij bemiddelen bij de conflicten van klasgenoten.

De klas wordt als een oefenplaats voor deelname aan de maatschappij gezien.

De pedagogische uitgangspunten zijn:

  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Regels zijn nodig maar uiteindelijk gaat een positief klimaat over cultuur. Kinderen moeten het gevoel hebben erbij te horen en merken dat ze nodig zijn.

Heb je vragen of ben je nieuwsgierig? Stel je vraag via whatsapp of het formulier. Meestal reageer ik binnen een dag.