Positive Behavior Support

Begrip beschrijving

Positive behaviour support is een verzameling wetensschapelijk onderzochte interventies om gedrag van leerlingen te verbeteren door nieuwe vaardigheden aan te leren en de omgeving van de leering aan te passen. Dit wordt gedaan in een gelaagd model (zie afbeelding).

De aanpak richt zich op de gemeenschap en werkt samen met alle betrokkenen. Er worden strategieën ontwikkelt gericht op verbetering van sociale- en communicatievaardigheden. Gedrag wordt proactief aangeleerd. Er zijn positieve beloningssysteem. Negatief gedrag wordt op een consistente manier aanbepakt door de betrokkenen (primair).

Voor de meeste leerlingen zal de algemene aanpak volstaan. Wetend dat een deel van de leerlingen extra hulp nodig heeft om tot gewenst gedrag te komen, worden er ook strategieën ontwikkelt  om deze subgroep te helpen. Zei krijgen extra instructie op gedrag óf de omgeving wordt aangepast om problemen te voorkomen (secundair).

Voor degenen die ook aan de secondaire aanpak niet genoeg hebben worden individuele plannen gemaakt (tertiair).

Heb je vragen of ben je nieuwsgierig? Stel je vraag via whatsapp of het formulier. Meestal reageer ik binnen een dag.